Dette kan jeg hjælpe med

At se tingene lidt fra oven, kan i mange tilfælde være en øjenåbner og være med til at løse ellers komplicerede opgaver på en lettere måde.

Dronebilleder som kvalitetssikring og dokumentation i forbindelse med større byggerier af bl.a. havne

Opmålingsopgaver af større og mindre jordarealer f. eks for at lave beplantningsplaner

Fotoopgaver for fremstilling af 3 D oversigtsbilleder af større bygninger og installationer på større tage

Dronebilleder til annoncer i forbindelse med salg af fast ejendom

Droneinspektion af tage og konstruktioner på høje bygninger

Dronebilleder i forbindelse med festlige arrangementer – f. eks bryllupsbilleder

Dronebilleder generelt af bygninger og andre objekter

Dronefilm og dronefoto i forbindelse med reklamefremstød for virksomheder m.m.

Droneinspektion og overflyvning af landbrugsarealer i forbindelse med høst – for at forhindre påkørsel af f. eks rådyr som gemmer sig i kornmarker

Dronebilleder som dokumentation i forbindelse med forsikrings sager