Begrænsninger for flyvning

Det er ikke altid en flyveopgave kan udføres forsvarligt – der er myndigheder som administrerer arealer og skal give tilladelse til overflyvning.

Disse bestemmelser kan lettest følges her:

http://www.naviair.dk/droneluftrum.2050.aspx

Derudover skal de vejrmæssige forhold være i orden – stærk blæst og regn er ikke flyvevejr.

Det skal vurderes, om der er særlige forhold som gør sig gældende på flyvelokationen.

Der er særlige afstandskrav som skal overholdes, hvis der skal flyves i nærheden af lufthavne og flyvepladser.