Begrænsninger for flyvning

Det er ikke altid en flyveopgave kan udføres forsvarligt – der er myndigheder som administrerer arealer og skal give tilladelse til overflyvning.

Disse bestemmelser kan lettest følges her:

http://www.naviair.dk/droneluftrum.2050.aspx

Derudover skal de vejrmæssige forhold være i orden.

Det skal vurderes, om der er særlige forhold som gør sig gældende på flyvelokationen.

Alle flyvninger indenfor bymæssig bebyggelse må kun være af erhvervsmæssig karakter, og skal altid meddeles det lokale politi senest 24 timer før flyvning.

Udenfor bymæssig bebyggelse administrerer naturstyrelsen store arealer, og der er flyveforbud over områder som er omfattet af naturbeskyttelse.

Der må ikke flyves i nærheden af lufthavne og flyvepladser.